Ngày 27 tháng 12

St. Fabiola of Rome
(thế kỷ thứ 4)

Thánh Fabiola thuộc gia đình giàu có và quí phái tại La Mã. Sau khi lấy phải một người chồng hư hỏng, cô đã ly dị và tái hôn. Sau khi người chồng thứ hai chết, Fabiola đã thú tội công khai tại thánh đường John Latran và được Thánh Giáo Hoàng Siricus cho được chịu lễ trở lại. Người dùng gia sản giàu có để xây dựng ngôi nhà thương công giáo đầu tiên ở Âu Chân và đã phục vụ tại đó đến năm 394.

Người sang Bethlem thăm viếng thánh Jérome đang sống ẩn tu tại đó để phiên dịch Thánh Kinh. Thánh nhân rất thán phục người đàn bà cương nghị ấy nên sau này sẽ viết tiểu sử ca ngợi công đức của bà. 

Fabiola bắt đầu học hỏi Thánh Kinh và học say mê dưới sự hướng dẫn của thánh Jérome. Nhiều lần bà đặt nhiều câu hỏi khúc mắc về Cựu Ước, khiến thánh Jérome phải viết một tuyển tập để tặng lại bà.

Bà trở về La Mã khi cộng đoàn Bethlem tạm thời phải giải tán vì man rợ Huns đe dọa xâm lăng. Bà thiết lập tại Ostie một nhà “tiếp đón người ngoại bang nghèo”. Bà muốn vào ẩn tu trong sa mạc, chuẩn bị ra đi thì được Chúa gọi về năm 399 và dân chúng tổ chức đám tang cho bà rất long trọng.

* Không nên lẫn lộn với Fabiola trong cuốn tiểu thuyết của Wiseman: Fabiola hay giáo hội hầm trú (năm 1854). 

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)