Ngày 31 tháng 5

St. Felice of Nicosia
(1715-1787)

Thánh Felice da Nicosia có tên là Giacomo Amorso, từ nhỏ cậu theo gót chân của thân phụ, làm nghề thợ giày (shoemaker). Qua công việc làm hằng ngày, cậu đã tự rèn luyện chính mình có được một đức tính kiên nhẫn, hiền lành, đạo đức và siêng năng làm việc. 

Sau khi cha mẹ qua đời, cậu làm đơn xin gia nhập vào Tu Viện Phanxicô Capuchin nhưng cậu đã bị từ chối. Cậu tiếp tục kiên nhẫn cầu nguyện và chờ đợi một cơ hội khác để thực hiện mộng ước gia nhập tu viện. Cuối cùng, 8 năm sau, lúc cậu đã 27 tuổi, cậu đã được chấp thuận. 

Ngày 19/10/1743 cậu được tuyên khấn và được đặt tên là Felice. Một năm sau, Felice được thuyên chuyển tới Nicosia để phục vụ. Theo gương thánh Tổ phụ Phanxicô, Felice rất yêu mến Chúa qua các công việc bác ái yêu người và hăng say giúp đỡ phục vụ các người láng giềng. Felice luôn yêu mến và tôn sùng Thánh Thể. Ngài được ơn đặc biệt như cha Thánh Piô, ngài có được ơn chữa lành các bệnh tật cho các bệnh nhân. Mỗi khi có được phép lạ chữa lành bệnh, ngài luôn ca tụng Chúa và nói "tất cả nhờ vào tình yêu bao la của Chúa". Ngài luôn yêu mến Chúa và với lòng yêu mến Chúa ngài luôn vâng lời bề trên. Ngài không bao giờ làm việc gì khi chưa có phép của bề trên. Và cuối cùng, khi ngài ngã bệnh, ngài đã xin các thiên thần hộ mệnh cứ để cho ngài cứ như thế mà rời khỏi thế gian. Ngài đã qua đời ngày 31/05/1787, lúc 72 tuổi. 

Ngài được ÐTC Leo XIII tuyên phong Chân Phước vào ngày 12/02/1888. 3 năm sau, di cốt của ngài được di chuyển đến nhà thờ chính tòa Nicosia. Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI chủ sự Thánh Lễ Phong Thánh vào ngày 23 tháng 10 năm 2005, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.