Ngày 23 tháng 5

St. Felix of Cantalice

Thánh Felix được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đúc, sinh sống ở vùng quê Rieta. Lớn lên Felix tiếp tục công việc đồng án cho đến năm 28 tuổi. Sống giữa cảnh thiên nhiên bao la lòng của Felix luôn hướng về Chúa. Một ngày kia khi đang cày ruộng thì hai con bò mộng nổi điên bứt dây làm gảy cày và trở lại húc vào Felix. Mọi người tin tưởng là Felix dã chết nhưng sau đó Felix không hề hấn gì chỉ bị rách áo mà thôi. Felix xin chủ cho nghỉ việc và đến gỏ cửa Nhà dòng Phanxicô xin làm tu sĩ. Sau khi thử thách nhà Dòng đã thâu nhận Felix như một tu huynh.

Ba năm sau đó thì Felix được gởi đến tu viện Phanxicô ở Roma làm người hành khất nuôi sống nhà Dòng. Felix có lòng quảng dại bao la, lòng khiêm nhường hạ mình xuống như kẻ hèn kém nhất, lòng đạo đức chân thật đến nổi một khi ai nhìn thấy Felix đều có lòng hâm mộ và kính mến. Trong suốt 42 năm Felix đi khắp cùng thành Roma thu góp của bố thí về nuôi sống anh em trong nhà dòng. Khi Felix nhận của bố thí thì Felix luôn nói Deo Gratias (Cám đội ơn Chúa) và sau cuộc hành khất thì đi thẳng vào nhà thờ quỳ gối cầu nguyện cho những ân nhân đã bố thí cho mình. Mọi người ở Roma đều yêu mến Felix và chào hỏi thật đơn sơ “huynh Deo Gratias”.

Khi đi hành khất như vậy, Felix thường lần chuổi Mân Côi, khuyến khích những kẻ tội lỗi cứng lòng ăn năn trở lại và giúp đỡ những kẻ nghèo đói bệnh tật. Felix đã gặp được thánh Philip Neri, một linh mục, đấng đã thành lập “Hội Oratory” chuyên giúp đỡ những kẻ bần cùng ở Roma.

Khi Felix trở nên già yếu thì Bề trên ra lệnh cho Felix phải mang giày để gìn giữ sức khỏe. Cùng lúc đó thì có một Đức Hồng Y đề nghị với Bề trên cho Felix khỏi phải đi hành khất để dành thì giờ mà cầu nguyện vì đây là một đấng thánh cả hồn lẫn xác nhưng Felix đã xin Bề trên cho được làm công việc khiêm nhường này cho đến trọn đời như đã thề hứa..

Thánh Felix ở Cantalice được Đức Giáo Hoàng Urban VIII phong Chân Phước và Đức Giáo Hoàng Clement XI phong hiển thánh vào năm 1709.

* Trong lịch sử các thánh, tính ra có đến 70 vị thánh và chân phước mang tên là Felix (hạnh phúc).

PT Huỳnh Mai Trác
(VietCatholic News)