Ngày 06 tháng 10

St. Foy of Agen
(thế kỷ thứ III)

Vị thánh đồng trinh tử đạo tại Agen rất danh tiếng thời Trung Cổ. Thánh nữ bắt vì đức tin, bị nướng trên lò than hồng và bị chém đầu bởi Dacian tại Agen dưới thời cấm cách đạo Diocletian cùng với thánh Alberta. 

Thánh tích được chuyển dời về nhà thờ Agen, miền Aquitaine, nước Pháp vào thế kỷ thứ V. Thời xưa, có thói quen đi tìm kiếm các thánh tích khả dĩ làm cho nơi mình ở trở nên danh tiếng và lôi cuốn. Các thầy dòng ở đan viện Conques, Rouergue... đi lấy trộm được xương thánh của thánh Foy ở Agen đem về khoảng 14 tháng 1 năm 866. Nhiều phép lạ xẩy ra khiến cho Conques trở nên danh tiếng lôi kéo du khách đến hành hương. Vả lại Conques nằm trên trục lộ thánh James Compostelle nên du khách càng đông. Năm 1050, thánh tích được chuyển về nhà thờ mới ở đó. Năm 1365, một phần thánh tích được chuyển về tu viện Cucufat ở Catalonia.

Sự sùng kính thánh Foy rất phồn thịnh, cả nơi người Tây Ban Nha mà họ đổi tên thành Santa Faith. Ngày nay, tại Hoa Kỳ có nhiều thành phố mang tên ấy do người Hispanic phổ biến.

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)