Ngày 29 tháng 9

St. Gabriel - The Archangel

Saint Gabriel The ArchangelCác thiên thần - là sứ giả của Thiên Chúa - thường xuất hiện trong Kinh Thánh, nhưng chỉ có các thiên thần Micae, Gabrien và Raphaen là có tên.

Gabriel theo danh xưng Hebrew có nghĩa là "Uy lực của Thiên Chúa" cũng còn gọi là "Sứ Thần Truyền Tin". Ngài luôn can thiệp vào những sứ mạng liên quan đến việc cứu rỗi loài người. Chính Ngài đã báo cho tiên tri Daniel (Dn 8, 16; 9, 21-27) thời đại xuất hiện của Đấng Cứu Thế với ông Zachariah.  Sự xuất hiện của Thánh Gabriel mà nhiều người biết đến là sứ giả được phái đến cùng trinh nữ Maria (Lc 1, 11-38; 8, 16-27; 9, 21-27) để loan báo ý định của Thiên Chúa, và cũng chính là người đã nhiều lần hiện ra với thánh Giuse.

Việc sùng kính thánh Gabriel được phổ biến rộng rãi vào thế kỷ thứ X. Năm 1951 Đức Giáo Hoàng Pius XII đặt làm quan thầy các chuyên viên truyền thông, truyền thanh và điện thoại.

Việc kính nhớ Thánh Gabriel (24-3) và Raphael (24-10) được thêm vào niên lịch Giáo Hội La Mã trong năm 1921. Vào năm 1970, khi duyệt lại niên lịch, Giáo Hội đã đưa ngày lễ kính hai vị vào chung một ngày với Thánh Micae.

Kinh nguyện Thánh Gabriel:

Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen!

(Trích Gương Thánh Nhân - ns Người Tín Hữu online)
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints, Phụng Vụ Chư Thánh - Nhóm Châu-Kiên-Long Đà Lạt và Điển Ngữ Các Thánh - Cố Lm Hồng Phúc, CSsR)