Ngày 04 tháng 4

St. Gaetano Catanoso
(1879-1963)

St Gaetano CatanosoCha Gaetano Catanoso sinh ngày 14/02/1879, trong một gia đ́nh giàu có. Sau khi được thụ phong linh mục ngày 20/09/1902, ngài phụ trách một giáo xứ. 

Trong giáo xứ của ngài, ngài thiết lập Hiệp Hội Thánh Nhan Chúa (Confraternity of the Holy Face), sau này vào năm 1920 được phổ biến rộng răi và có xuất bản những tạp chí. Ngài sáng lập Hội Giáo Sĩ để nâng đỡ và giúp đỡ các ơn gọi linh mục. 

Vào năm 1921 ngài được thuyên chuyển đến Santa Maria de la Candelaria ở Reggio Calabria, Italia. Tại đây, ngài tổ chức phong trào tôn sùng Thánh Thể và kính mến Đức Maria, huấn luyện các giảng viên giáo lư, và những người phục vụ các lễ nghi và phụng vụ. Ngài hợp tác với các linh mục của các giáo xứ lân cận làm việc truyền giáo và thi hành các bí tích, các việc mục vụ. Ngài trở thành linh hướng cho nhiều hội đoàn, tổ chức, kể cả tuyên úy cho các trại tù, bệnh viện và chủng viện. 

Năm 1935 ngài sáng lập Ḍng Nữ Tu Thánh Veronica (The Daughters of Saint Veronica) hay c̣n gọi là Các Thừa Sai của Thánh Nhan Chúa (Missionaries of the Holy Face) để làm việc giúp đỡ các người nghèo, dạy học, và hướng dẫn cầu nguyện.

Cha Gaetano Catanoso qua đời ngày 04 tháng 4 năm 1963 tại Reggio Calabria. Thi hài của cha hiện c̣n nguyên vẹn. Cha được Đức Giáo Hoàng John Paul II tôn phong Chân Phước ngày 04 tháng 5 năm 1997 và Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đă nâng cha lên hàng hiển thánh ngày 23 tháng 10 năm 2005 tại quảng trường Thánh Phêrô, Rome.

The uncorrupt body of St Gaetano Catanoso