Ngày 29 tháng 10

St. Gaetano Errico
(1791-1860)

Saint Gaeteno ErricoCha Gaetano Errico sinh ngày 19 tháng 10 năm 1791 tại Secondigliano, Napoli, thuộc miền Nam Italia. Sau khi thụ phong LM cho giáo phận Naples năm 24 tuổi, Cha Errico tận tụy dạy học tại trường học trong 20 năm trời, đồng thời làm việc mục vụ tại giáo xứ thánh Cosma và Damiano, chăm chỉ cử hành các bí tích cho các tín hữu, giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo về vật chất cũng như tinh thần. 

Trong lần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm dòng Chúa Cứu Thế tại Pagani năm 1818, cha được thị kiến thánh tổ phụ Alfonso Liguori hiện ra cho Cha biết theo Thánh Ý Chúa muốn cha xây dựng nhà Chúa và lập một dòng mới. Được sự giúp đỡ tài chánh và nhân lực của giáo dân, ngôi thánh đường kính Đức Mẹ Đau Thương tại Secondigliano được hoàn tất và thánh hiến năm 1830 và ngày nay trở nên một nơi hành hương nổi tiếng.

Cha Gaetano Errico thành lập dòng các thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, dấn thân phổ biến lòng từ bi Chúa trong toàn miền nam Italia. Dòng được Chân Phước Giáo Hoàng Pius IX chuẩn nhận ngày 07 tháng 8 năm 1846 và cha Gaetano Errico giữ chức bề trên cho đến khi qua đời ngày 29 tháng 10 năm 1860 thọ 69 tuổi. 

Đức Giáo Hoàng Leo XIII công nhận các nhân đức anh hùng của Đấng Đáng Kính Gaetano Errico năm 1876 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước ngày 14 tháng 4 năm 2002 liên quan đến việc chữa lành một người bị thủng màng bao tử vào tháng 1 năm 1952 ở miền Nam nước Ý do sự can thiệp của Đấng Đáng Kính Gaetano Errico. 

Chân Phước Gaetano Errico được Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI nâng lên hàng hiển thánh ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saint, Vatican Online  và Santi-Beati-Testimoni)