Ngày 30 tháng 12

St. Gedeon

Thánh Gêdêon sinh ra trong một làng nhỏ gần Volvos, xứ Hy lạp, cha mẹ ngài quá nghèo nên đành gởi ngài đến giúp việc với người bà con có một cửa tiệm tạp hóa. Khi ở đó thì thánh nhân bị người Hồi giáo bắt và đem đi làm việc trong một hậu cung của một vị quan lớn. Họ bắt ngài theo đạo Hồi và cải tên là Ibrahim. 

Bị lương tâm cắn rứt, thánh nhân đã ăn năn sám hối và liều chết trốn đi, và cha mẹ thánh nhân đã đem giấu ở đảo Crète. Sau ba năm ngài đến đảo Nuí Thánh ở Athos. Thánh nhân muốn công khai thú nhận tội lỗi phản bội của mình và tuyên xưng đức tin công khai để đền bù tội lỗi hèn nhác với ước muốn được tử đạo hầu đền bù tội lỗi của mình. 

Ngài đi trở về lại nhà người chủ Hồi giáo và trách cứ ông đã dụ dỗ và dọa nạt làm cho ngài đã từ bỏ Đức tin vào Chúa Giêsu Kitô để theo Hồi giáo. Bị bắt giam và họ cho ngài là một người mất trí. Họ đánh cho một trận nên thân rồi đuổi đi; ngài trở về lại xứ Athos. 

Một năm sau, ngài lại đến Thessalie, một xứ ngoại đạo, can đảm rao truyền về đấng Kitô. Bị bắt và bị kết án chặt tay chặt chân. Trước khi hành hình, chúng cột Ngài trần truồng trên lưng lừa dạo quanh phố để hạ nhục ngài. Rồi chúng lần lượt chặt tay, chặt chân ngài. Ngài không hề rên la hoặc than vãn nhưng miệng luôn cao rao danh thánh Chúa Kitô. Đến chiều thì ngài mới trút hơi thở cuối cùng và sau đó họ đem ném xác ngài xuống hầm rác trong kinh thành. 

Những người Kitô hữu đã góp tiền chuộc xác ngài đem chôn cất tử tế và tôn kính như một đấng thánh tử đạo anh hùng. 

PT Huỳnh Mai Trác
(VietCatholic News)