Ngày 18 tháng 2

St. Geltrude Caterina Comensoli
(1847-1903)

Saint Geltrude ComensoliGeltrude Comensoli sinh ngày 18 tháng 1 năm 1847 tại Bienno, Brescia, nước Ý là con thứ năm trong một gia đình 10 người con của ông bà Carlo và Anna Maria Milesi. Cùng ngày sau khi sinh, được chịu phép thanh tẩy với tên thánh là Caterina.

Khi còn bé, chị đã có lòng mộ mến Thánh thể, và lúc lên 6 tuổi, em đã lén lấy khăn choàng của người mẹ đội lên đứng ở bao lơn cung thánh để rước Mình Thánh Chúa. 13 năm sau đó, chị xin vào tu dòng thánh Angelica Merici, chuyên lo việc giáo dục. Do lòng kính mến Thánh Thể thôi thúc, chị đã lập hội dòng "Thờ lạy Thánh Thể" và tuyên khấn đổi tên là nữ tu Geltrude của Chúa Thánh Thể ngày 15 tháng 12 năm 1884 ở Bergamo.

Chị qua đời ngày 18 tháng 2 năm 1903 tại Bergamo, nước Ý và được mai táng tại nghĩa trang Bergamo. Thánh tích được chuyển về nhà mẹ của hội dòng và an nghỉ trong nguyện đường kế cận nơi tôn thờ Thánh Thể ngày 09 tháng 8 năm 1926.

Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII đã công nhận các nhân đức anh hùng cao độ của Đấng Đáng Kính Geltrude Comensoli ngày 26 tháng 4 năm 1961. Hai mươi tám năm sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Chân Phước cho chị Geltrude Comensoli.

Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI công nhận phép lạ do lời chuyển cầu của Chân Phước Geltrude Comensoli ngày 15 tháng 3 năm 2008 và ngài đã nâng nữ tu Geltrude Comensoli lên bậc hiển thánh ngày 26 tháng 4 năm 2009 cùng với 4 vị tân thánh khác.

Trong bài giảng thánh lễ phong thánh, Đức Thánh Cha nói: “... Cách riêng thánh nữ Geltrude nổi bật về sự thờ lạy Thánh Thể, ngay từ khi còn bé; khi lập dòng nữ tì thờ lạy Thánh Thể, chị đã muốn đặt việc thờ lạy Chúa lên trên tất cả mọi hoạt động, nhưng cũng nhờ sự chiêm niệm tình thương của Chúa mà chị đã biết nhìn nhận sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân.”

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Vatican Saints & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)