Ngày 16 tháng 10

St. Gerard Majella
(1725-1755)

Gerard Majella sinh ngày 23 tháng 4 năm 1725 trong một gia đình nghèo ở Muro Lucano trong vương quốc Naples nước Ý Đại Lợi. 

Gerard mồ côi cha lúc lên 12 tuổi, nối nghề cha làm thợ may. Gerard ngay từ thuở nhỏ rất có lòng đạo đức, rất muốn dâng mình cho Chúa trong dòng Capuchins, nhưng vì kém sức khỏe nên không được nhận. Trong một tuần đại phúc do các cha dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng, anh xin gia nhập và được nhận “một cách bất đắc dĩ” vào dòng như một tu huynh không chịu chức linh mục.

Nhưng con người được giới thiệu là “kẻ vô dụng” ấy đã trở nên một vinh dự cho dòng. Đời thầy là một chuỗi dài phép lạ như xuất thần, nói tiên tri, bắt bí ma quỉ, làm cho nhiều người trở lại... Ở hai chổ cùng một lúc... Nhưng nhất là thầy có lòng yêu mến Chúa cao độ và một đức khiêm nhường sâu thẳm. Bị một cô gái cáo gian và bị chính Thánh Alphongso Đấng sáng lập dòng ra án phạt không được chịu lễ. Gerard một mực giữ im lặng, khi cô thiếu nữ vì lương tâm dầy vò nên đã thú tội cáo gian và minh oan cho thầy. Gerard được Alphongso vặn hỏi: “Sao con không nói” đã trả lời rằng vì trong luật dòng dạy rằng không được chữa lỗi!

Thầy Gerard qua đời ngày 16 tháng 10 năm 1755 tại Caposele, nước Ý vì bệnh lao khi vừa 29 tuổi.

Thầy được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tôn phong Chân Phước ngày 29 tháng 01 năm 1893. Mười một năm sau, Đức Thánh Giáo Hoàng Pius X đã nâng Chân Phước Gerard Majella lên bậc hiển thánh ngày 11 tháng 12 năm 1904. Thánh Gerard Majella được đặt là quan thầy các bà mẹ đang mang thai và các trẻ em mới sinh.

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)