Ngày 07 tháng 2

St. Giles Mary of St. Joseph
(1729-1812)

Saint Egidio Mary of St JosephChính trong năm Napoleon Bonaparte dẫn quân vào Nga thì  Giles Mary của Thánh Giuse chấm dứt cuộc đời khiêm hạ phục vụ cộng đồng Phanxicô và người dân thành Naples.

Tên thật của ngài là Francesco Pontillo sinh ngày 16 tháng 11 năm 1729 tại Taranto, Apulia, Italy trong gia đình rất nghèo và mồi côi cha khi 18 tuổi. Ðể đảm bảo tương lai, ngài gia nhập dòng Phanxicô Khất Thực (Anh Em Hèn Mọn) ở Galatone năm 1754. Trong 53 năm, ngài phục vụ ở Nhà Tế Bần Thánh Paschal ở Naples trong nhiều vai trò, như nấu nướng, gác cửa hoặc thường xuyên nhất là đi khất thực cho cộng đoàn dòng.

"Mến yêu Thiên Chúa" là đặc tính của ngài trong khi góp nhặt thực phẩm cho các tu sĩ dòng và chia sẻ lòng quảng đại với người nghèo – đồng thời an ủi những người gặp khó khăn và khuyến khích mọi người sám hối. Ðức tính mà ngài thể hiện trên đường phố ở Naples được phát sinh từ sự cầu nguyện và được nuôi dưỡng trong đời sống cộng đồng của anh em hèn mọn. Những người gặp ngài đi xin ăn thường gọi ngài là "Ðấng an ủi của Naples". 

The incorrupt body of Saint Giles Mary of St Joseph

Ngài qua đời trong lúc cầu nguyện ngày 07 tháng 2 năm 1812 tại thành Naples, Italy và từng đoàn người đã đưa tiễn ngài đến nơi an nghĩ sau cùng. Đức Giáo Hoàng Pius IX đã công nhận các nhân đức anh hùng và ghi tên Đấng Đáng Kính Giles Mary của Thánh Giuse ngày 24 tháng 2 năm 1868. Hai mươi năm sau, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 05 tháng 2 năm 1888 và Đức Jean Paul II đã ghi tên ngài vào sổ các hiển thánh ngày 02 tháng 6 năm 1996.

Lời Bàn

Người ta thường trở nên kiêu ngạo và thèm khát quyền lực khi họ cố sống cách giả dối, tỉ như, khi họ quên đi tội lỗi của mình và làm như không biết đến các ơn sủng mà Thiên Chúa ban cho người khác. Thánh Giles có một nhận thức lành mạnh về tội lỗi của chính mình – không làm tê liệt cũng không quá hời hợt. Ngài mời gọi mọi người nhận ra ơn sủng của mình, và sống xứng đáng với phẩm giá của chúng ta là những người được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa.

Lời Trích

Trong bài giảng nhân dịp lễ phong thánh, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng hành trình tinh thần của Thánh Giles phản ảnh "đức khiêm hạ của sự Nhập Thể và sự độ lượng của Thánh Thể" (L'Observatore Romano 1996, tập 23, số 1).

(Trích Gương Thánh Nhân - ns Người Tín Hữu online)
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)