Ngày 08 tháng 11

St. Godfrey of Amiens
(1066-1115)

Sinh năm 1066 tại Soisson thuộc lãnh địa nước Pháp. Được cha đở đầu là viện phụ Godefroid mang vào đan viện Mount Saint Quentin của dòng Benedictine nuôi dưỡng lúc mới 5 tuổi. 

Lớn lên ngài được khấn dòng và chịu chức linh mục. Làm viện trưởng đan viện Nogent-sous-Coucy thuộc TGP Rheims năm 1096. Lúc ngài đến thì đan viện hoang phế đầy cỏ dại, chỉ có 6 nữ tu. Ngài cho xây dựng lại và tuyển thêm các thỉnh sinh mới. 

Năm 1097, ngài được chọn làm Giám Mục Rheims nhưng ngài từ chối vì thấy không xứng đáng. Được chọn làm Giám Mục Amiens năm 1104. Trong chức vụ Giám Mục, ngài sống rất khổ hạnh và rất nghiêm minh giữ luật độc thân của hàng giáo sĩ. Ngài bài trừ các tệ đoan mại thánh. Năm 1114, ngài xin từ nhiệm Giám Mục để lui về tu viện Carthusian làm một tu sĩ bình thường. Nhưng chỉ được vài tháng thì ngài được yêu cầu trở về chức vụ củ để tham dự  Công Đồng Chalons. Ngài qua đời năm 1115.

Trích "Sống Thánh Chứng Nhân" - Thời Điểm Maria Net
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)