Ngày 17 tháng 6

St. Hervé
(thế kỷ thứ 6)

Saint HeveTương truyền rằng thánh nhân là một người đi hát dạo và bị mù, nhưng là bạn của cầm thú. Người ta hay tạc tượng cùa người bên cạnh có một con chó sói. Có lẻ người là con một người đi hát rong từ xứ Wales, nước Anh đến và bị mù từ nhỏ. Cha mất sớm và mẹ người rất xinh đẹp, trong sạch, đạo đức tên là Rivanone, cả hai xuất thân từ triều đình của vua Childebert. 

Hervé bị mù từ thuở bình sinh, sống với các người chú. Sau khi vào tu viện ở Plouvien do một người chú làm viện trưởng, Hervé đã sống cuộc đời ẩn sĩ, hay làm nhiều phép lạ được nhiều người biết trong cả xứ Bretagne. Hervé cùng với một số các tu sĩ dời đến nhà mới được thành lập tại Lanhouarneau. 

Người ta thường kể cho nhau câu chuyện người đang cày, một con chó sói lớn đến vồ con lừa đang kéo cày, Hervé liền truyền cho con chó sói phải thay cho con lừa kéo cày cho đến khi cày xong thuở ruộng.

Thánh nhân mất năm 575. Mộ người rất được nhiều người hành hương tôn kính tại nhà thờ Lanhouarneau (Finistère) và thánh nhân được đặt làm quan thầy về các bệnh về mắt và các người Bretons làm nghề hát dạo.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR  & Patron Saints.)