Ngày 17 tháng 8

St. Hyacinth  
(1185-1257)

Saint HyacinthThánh Hyacinth sinh năm 1185 tại Lanka Castle, Kamin ở Silesia, sau này thuộc về Ba Lan. Ngài theo học ở Cracow, Prague, và Bologna, đậu các bằng tiến sĩ về luật và thần học. Khi trở về quê, đức giám mục Cracow đã giao cho ngài trông coi việc hành chánh của địa phận.

Sau khi Ðức GM Vincent về hưu, người chú của Hyacinth là Ðức Yvo lên thay thế. Trong chuyến đi Rôma, đức giám mục Yvo đã đem theo hai người cháu, là Hyacinth và Ceslas. Lúc bấy giờ, Thánh Ðaminh cũng đang ở Rôma (1218), và Hyacinth cùng với Ceslas và hai người Ðức, vì rất cảm phục Thánh Ðaminh nên đã gia nhập tổ chức của thánh nhân, tất cả được nhận áo dòng từ chính tay Thánh Ðaminh trong tu viện Santa Sabina. Với sự miễn trừ đặc biệt, tất cả được khấn trọn chỉ sau sáu tháng tập viện, và trở về Ba Lan. Hyacinth được chỉ định làm trưởng tràng trong chuyến đi này. Trên đường về, các ngài đã rao giảng ở nhiều nơi, thu nhận được nhiều thành viên mới vào Dòng, và sau cùng, các ngài được tiếp đón một cách nồng hậu khi về đến Ba Lan.

Sự rao giảng của Thánh Hyacinth đã ảnh hưởng đến đời sống luân lý của toàn thể thành phố Cracow. Ngài còn mang Tin Mừng đến cho các quốc gia ở phía Bắc; trong các nước Phổ, Pomerania, trong các nước dọc theo biển Baltic là Ðan Mạch, Thụy Ðiển, và Na Uy. Ngài lao nhọc ở Nga, đến tận các vùng Biển Ðen và Aegean, và trở về Cracow năm 1231; nhưng chỉ hai năm sau, ngài lại đến thăm các tu viện mà ngài đã thành lập, và thâm nhập cả đến sắc dân Tartar, đến cả Trung Hoa Lục Ðịa và Tây Tạng.

Năm 1257, ngài trở lại Cracow, lúc ấy đã bảy mươi hai tuổi và là năm cuối cùng của cuộc đời. Ngài qua đời ngày 15 tháng 8 năm 1257. Các sử gia trong Giáo Hội gọi ngài là vị Tông Ðồ của miền Bắc. Có thể nói, ngài là vị thừa sai du hành nhiều nhất trong thời ấy.

Ngài được Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VIII phong thánh ngày 17 tháng 4  năm 1594 và được đặt làm quan thầy của Ba Lan. Các thánh tích của ngài còn được lưu giữ trong nhà thờ dòng Ðaminh ở Balê.

(Trích Gương Thánh Nhân - ns Người Tín Hữu online)