Ngày 11 tháng 01

St. Pope Hyginus (Igino)
(136-*140)

Người thành Athens, Hy Lạp. Là Giáo Hoàng thứ 9 kế vị Thánh Phêrô năm 136. 

Ngài đã xác định các đặc quyền khác nhau của hàng giáo sĩ và ấn định các cấp bậc trong phẩm trật Giáo Hội. Đặt ra luật lệ phải có người đỡ đầu khi lãnh Bí tích Rửa Tội để giúp đỡ những người tân tòng. Ngài ấn định tất cả các nhà thờ phải được thánh hiến.

Ngài chịu tử vì đạo năm 140. Theo một sử liệu, tên của ngài không được liệt kê vào hàng các Thánh Giáo Hoàng tử đạo. Lễ kính Thánh Giáo Hoàng Hyginus ngày 11 tháng 01 trong niên lịch Roma được bãi bỏ năm 1969.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)