Ngày 23 tháng 5

St. Jeanne Antide Thouret
(1765-1828)

St Giovanna Antida ThouretSứ mạng của vị nữ thánh là thiết lập lại trong giáo hội Pháp, sau cuộc cách mạng, công việc bác ái trước đây do các nữ tu bác ái đảm nhiệm. 

Sinh vào tháng 11 năm 1765 tại Sancy, giáo phận Besancon, nước Pháp. Con của một người thợ thuộc da, mẹ mất sớm khi Jeanne được 11 tuổi, cô phải giúp cha lo việc gia đình và nuôi dạy các em còn nhỏ. Năm 1787, Jeanne vào giúp việc trong nhà thương Langres lúc lên 22 tuổi. Tháng 10 năm 1788, người vào dòng nữ Bác Ái của thánh Vincent và thánh Louise de Marillac.

Đang ở nhà tập thì Dòng bị cách mạng giải tán, chị em bị đuổi khỏi tu viện. Một tên lính cách mạng dùng báng súng xua chị qua vách tường và làm gãy một chiếc xương sườn, phải mất nhiều tháng mới phục hồi. Chị đi bộ về nhà quê tại Sancy năm 1793 tiếp tục các công việc bác ái, giúp các linh mục chống đối cách mạng, rồi qua Thụy Sĩ. Năm 1799, chị trở về Besancon, mở một trường dạy học cho nữ sinh và một trạm phát thuốc. Dần hồi công cuộc lớn mạnh, chị đứng đầu một dòng nữ tu giúp người nghèo. Chị được bà thân mẫu của Nã Phá Luân mời qua Ý điều hành một nhà thương lớn., nay là bệnh viện Regina Caelis ở Naples, chị ở đây 8 năm, khuyết trương Dòng tại Ý.

Trở về lại Pháp, Đức TGM Besancon không muốn cho chị trông coi công việc của Dòng thuộc quyền địa phận, không cho chị gặp các nữ tu. Mẹ Thouret đau khổ nhưng nhẫn nại chịu đựng. Ba năm sau cùng Mẹ giúp cho các nhà Dòng ở Ý và qua đời tại Naples năm 1828. Tu hội của Mẹ ngày càng phát triển tại Pháp, Thụy Sĩ và Ý với 126 nhà và hiến pháp của tu hội được tòa thánh công nhận năm 1819.

Mẹ được Đức Thánh Cha Pius XI tôn phong hiển thánh năm 1934.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)