Ngày 10 tháng 5

St. John of Avila
(1499-1569)

St John of AvilaGioan sinh ngày 06 tháng 01 năm 1499 tại Almodovar del Campo (Ciudad Real), Toledo, Tây Ban Nha trong một gia đình Castilian giàu có. Gioan học về ngành luật tại đại học Salamanca từ năm 14 tuổi. 

Sau khi cha mẹ qua đời, Gioan bán hết gia sản để giúp đở cho kẻ nghèo và dâng mình cho Chúa. Gia nhập dòng Tên, học thần học tại Alcala. Sau khi chịu chức linh mục, cha Gioan đã đi khắp nước Tây Ban Nha và miền Andalusia để truyền giáo và rao giảng về sự ăn năn sám hối. 

Cha Gioan là một nhà đại chiêm nghiệm, ngài viết rất nhiều thư thời danh cho Công Đồng Trent. Ngài gây ảnh hưởng rất nhiều ở Tây Ban Nha qua đường tu đức. Cha Gioan là bạn thân, hay liên lạc với thánh Ignatius thành Loyola và là vị hướng dẫn về tinh thần của thánh nữ Thérése ở Avila, thánh Gioan Thiên Chúa và thánh Francis ở Borgia và thánh Louis ở Granada.

Cha Gioan qua đời ngày 10 tháng 5 năm 1569 tại Montilla, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng Clement XIII đã công nhận các nhân đức anh hùng của Đấng Đáng Kính Gioan ở Avila ngày 08 tháng 2 năm 1759 . Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong Chân Phước cho cha Gioan ngày 04 tháng 4 năm 1894 và Đức Giáo Hoàng Paul VI đã nâng Chân Phước Gioan ở Avila lên hàng hiển thánh ngày 31 tháng 5 năm 1970. 

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)