Ngày 27 tháng 2
Ngày 13 tháng 3

St. Leande of Séville
(534-600)

St Leande of SevilleThánh nhân sinh năm 534 tại Catagena, nước Tây Ban Nha. Người là Giám Mục ở Séville, đã làm cho hai hoàng tử Hermenegild và Reccared, con trai của vua Leovigild xứ Tây Ban Nha trở lại (dân Wisigoth phần đông theo lạc giáo Arius đã chiếm Tây Ban Nha) Vì thế Hermenegild bị chém đầu và Giám Mục Lambert bị lưu đày sang Constantinople từ năm 579 đến năm 582.

Người trở nên bạn thân của Đức Giáo Hoàng Gregory Cả sau này. Năm 586, Reccared, em trai của vua Hermenegild lên làm vua xứ Tây Ban Nha trở lại đạo và chọn Đức Lambert làm cố vấn. Cả nước Tây Ban Nha trở nên xứ Công Giáo. Vai trò của người tương tự như vai trò của thánh Rémi đối với nước Pháp. Thánh Léandre có ảnh hưởng rất lớn trong các tổ chức của Giáo Hội ở phương Tây.

Thánh nhân qua đời năm 600. Thánh Isidore, em của người, đã lên kế vị làm Giám Mục của Séville. Người cũng có hai người em nữa là thánh Fulgentius và nữ thánh Florentine.

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)