Ngày 17 tháng 10

Bl. Contardo Ferrini
(1859-1902)

Chân Phước Contardo Ferrini là một giáo dân, một giáo sư và là một học giả. Ngài sinh ngày 05 tháng 4 năm 1859 tại Milan, nước Ý và thân phụ ngài cũng là một giáo sư. Trước tiên ngài theo học luật khoa và tốt nghiệp tiến sĩ luật, sau đó ngài được học bổng theo học ngành luật La Mã và Byzantin ở Berlin Đức quốc. Ngài đã dạy học trong nhiều trường Đại Học, trường cuối cùng là Đại Học Pavia, ở đó ngài nổi tiếng là một học giả về luật La Mã.

Tuy là một học giả nhưng khoa học không hề làm suy giảm đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa cùng Giáo Hội Công giáo của mình. Ngài nói: “Đời sống của chúng ta, cần phải đạt đến Tuyệt Đối, và từ cội nguồn đó chúng ta rút ra được mọi điều tốt lành và giá trị mà chúng ta ước muốn.”

Trong mọi thành đạt, Chân Phước Contardo có thể nói lưu loát 12 thứ tiếng, thông thạo các ngôn ngữ xưa dùng để viết Kinh Thánh. Các bài diễn thuyết và các bài tham luận của ngài chứng minh mối tương quan giữa đức tin và khoa học. Ngài đi lễ mỗi ngày và gia nhập Dòng Ba Phanxicô, luôn luôn trung thành và nghiêm túc giữ luật lệ Dòng. Ngài cũng là một thành viên nhiệt thành của Hội Bác Ái Vinh Sơn.

Khi Chân Phước Contardo Ferrini qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 1902 trong thời gian nghỉ tại Suna, hồ Maggiore lúc 43 tuổi thì các giáo sư đồng nghiệp đã viết nhiều bài điếu văn ca tụng ngài là một đấng thánh và dân chúng thành Suna đã thỉnh nguyện cho ngài được phong thánh. Đức Giáo Hoàng Pius XII đã tuyên phong ngài là Chân Phước vào năm 1947 và là đấng bảo trợ các Trường Đại học.

(Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)