Ngày 13 tháng 7

Bl. James of Voragine
(1226-1298)

Jacobus sinh năm 1226 tại Varezze (Voragine hiện nay) là một tu sĩ dòng Đa Minh, trở thành Tổng Giám Mục thành Genoa. Ngài là một tác giả được ưa chuộng trong thời Trung Cổ. Sự Tích Vàng Son (The Golden Legend) là những truyện các thánh được truyền tụng trong nhân gian và được mọi người ưa thích.

Câu chuyện các thánh dựa trên lịch sử và truyền thuyết được thêu dệt và thi vị hóa. Từ truyện các thánh có nguồn gốc mơ hồ như thánh Agnes và Lucy (nữ đồng trinh tử đạo), thánh Sebastian (mình bị bắn đầy những mủi tên), thánh Christopher (cỏng Chúa Hài Đồng trên vai) và thánh George (chiến đấu và đâm chết con rồng với lưởi giáo). Với lời văn kể truyện đầy màu sắc Jacobus làm say mê đại chúng cho đến các thánh như Ambrose, Basil và Augustine cũng được thêm thắt nhiều chi tiết màu mè.

Đến thời kỳ Phục Hưng thì những truyện thánh được viết như vậy đều được đem ra bàn cải. Truyện thánh của Jacobus thay vì được thưởng thức như những chuyện để làm tăng thên lòng mộ đạo thì được đem ra phân tích với các dử kiện lịch sử và cho đó là một cuốn sách vô giá trị. “Erasmus là một thí dụ điển hình đã chê bai những ai thích sách đó là kẻ điên khùng”, thích nghe kể những phép lạ không có thật và những bịa đặt lạ lùng và chẳng để ý đó chỉ là những chuyên ma quái, thần thoại hoặc ma quỷ xa sự thât và làm cho tín hữu tin những điều kỳ quặc.”

Jacobus có lẽ không bao giờ nghĩ công việc của ngài là làm một công việc của người viết sử. Ngài muốn ghi lại những người tôi tớ thánh thiện của Chúa như những người sống và yêu mến Phúc Âm.

Trong ánh sáng đó “Sự Tích Vàng Son” sẽ được giới mộ đạo ngày nay ưa chuộng và tìm đọc say mê. Những người mộ mến tác phẩm này trong đó có Cha Hippolyte Delehaye, người viết truyện thánh hiện đại đã nhận định như sau:

“Trong khung cảnh này những người bạn của Chúa chứng tỏ cho chúng ta những điều cao cả ở trên thế gian này; các thánh là những thọ tạo vượt lên trên vật chất và những khốn khổ của thể xác nhỏ bé của chúng ta... Các thánh thực hành những đức tính như những bậc siêu nhân. Các thánh làm cho những đức tính đạo đức dể mến và thúc đẩy các tín hữu noi theo gương các thánh. Đời sống của các thánh, chính là thực hiện chân thật tinh thần của Tin Mừng và mang lại cho chúng ta lý tưởng cao cả, thần thoại, cũng như mọi thi ca mang lại sự thật cao siêu hơn là những sự kiện lịch sử.”

Ngài qua đời ngày 13 tháng 7 năm 1298 và được tôn phong Chân Phúc năm 1816 do Đức Pius VII.

(Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)