Ngày 31 tháng 1

St. Marcelle of Rome
(325-410)

Saint MarcelleMarcelle là quả phụ của một gia đình quý phái và giàu có tại Rome, ngài đã từ chối cuộc hôn nhân với viên lãnh sự La Mã là Cerealis và đem tài sản giúp kẻ nghèo. Được sự hướng dẫn của thánh Hiêrônimô, người lập một cộng đoàn các bà La Mã để chuyên lo giúp đở người nghèo, cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh và thăm viếng các đền thờ. 

Năm 410, người bị bọn quân Goths cướp phá thành La Mã bắt tra khảo tiền của đến chết  nhưng không tìm được gì vì người đã bố thí tất cả cho người nghèo.

* Có hai vị nữ thánh khác cùng mang tên Marcelle.

(Nhóm Tinh Thần trích "Điển Ngữ Các Thánh" của cố linh mục Hồng Phúc, CSsR  & nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)