Ðức Cha Pierre Nguyễn Văn Tốt
Tổng Giám Mục hiệu tòa Rusticiana
Sứ thần Tòa Thánh 
Costa Rica, Trung Mỹ

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
" Hãy đi rao giảng cho muôn dân - Euntes docete Omnes Gentes"