Ðức Cha Joseph Vũ Văn Thiên
Giám Mục Hải Phòng

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"