Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương
GM Phụ tá GP Orange, CA. USA
Giám Mục hiệu tòa Cebarades

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Anh em không phải người xa lạ"(Ephêsô II,19)