Đức Cha Joseph Võ Đức Minh
Giám Mục Nha Trang

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ngài Đã Yêu Thương Họ Đến Cùng - In finem dilexit eos". (Gioan 13,1)