Giáo Phận Đà Lạt

Thành lập: ngày 27-11-1960 do sắc chỉ "Venere-bilium Nostrorum" của Đức Gioan XXIII, là giáo phận chính toà. 

Số Giáo Hạt: 5 Giáo Xứ: 76 và 39 Giáo Họ và tổng số giáo dân: 312.137 trong số đó có 51.324 giáo dân người dân tộc trên tổng số 99.488 người dân tộc toàn tỉnh. 

Địa lý hành chính: Giáo Phận Đà Lạt hiện nay nằm gọn trong tỉnh Lâm Đồng và thị xã Bảo Lộc và 9 huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thuộc vùng cao nguyên Nam Trung Bộ với diện tích 10.172,6 Km2, mật độ dân số chung 1.214.103 người. Đa số làm nông nghiệp: trồng rau, trà, café, dâu tầm...

Sắc tộc: Trong giáo phận, ngoài dân tộc Kinh, còn có 20 sắc tộc khác, trong đó hai sắc tộc chính là Cơ Ho và Churu.


Most Rev Antoine Vu Huy Chuong

Đức GM Antoine Vũ Huy Chương (3/2011)

Lm Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân (4/2010-3/2011)
Đức GM Pierre Nguyễn Văn Nhơn (3/1994--4/2010 đổi về Hà Nội)
Đức GM Bathélémy Nguyễn Sơn Lâm, PSS (1975-1994 qua đời)
Đức GM Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền (1960-1973 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm Phaolô Lê Đức Huân

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 10-3-2008)

Số Linh Mục: 187
Số Linh Mục Dòng: 80
Số Chủng Sinh: 77
Số Chủng sinh dự bị: 17
Số Nam Tu Sĩ: 167
Số Nữ Tu: 690
Số Giáo lý viên: 2,124

TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT
9 Nguyễn Thái Học
Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Tel: [84]-(063)-822-415 (VP) 824 665
Fax : 830 112

Email : tgmdl@hcm.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Đà Lạt

Hình Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt
Chân Dung Linh Mục VN: Đức Cha Jean Cassaigne (1895-1973)
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, C.Ss.R. (1922-1975)
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Phaolô Nguyễn Văn Đậu (1912-2001)
Chân Dung Linh Mục VN: Cha Giuse Phùng Thanh Quang (1926-2003)
Khởi công xây dựng Trung tâm Mục vụ 12/8/2009
Lễ khai mạc Năm Thánh 2010 và kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Đà Lạt (1960-2010)
Thánh lễ tạ ơn và chia tay Đức cha Phêrô của Gia đình giáo phận Đà Lạt 04/5/2010.