Tổng Giáo Phận Huế

Thành lập : được thiết lập ngày 27-8-1850 với danh hiệu địa phận Bắc Đàng Trong do Sắc Chỉ "Postulat Apostolici" của Đức Pius IX. Năm 1924 đổi tên thành địa phận Huế và ngày 24/11/1960 được nâng lên tổng giáo phận chính toà.  

Giáo Hạt và Giáo Xứ : Số giáo hạt: 05 giáo xứ: 62 và tổng số giáo dân: 67.780

Ðịa lý hành chính : Tổng giáo phận Huế nằm dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam, từ sông Gianh ở phía Bắc giáp với giáo phận Vinh đến đèo Hải Vân ở phía Nam giáp với giáo phận Đà Nẵng. Phía Đông là biển Đông. Phía Tây là biên giới Việt-Lào. Phần đất Tổng giáo phận Huế nằm trên các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với diện tích 16.033km2.

Sông: Tính từ Bắc vào Nam có sông Gianh, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, sông Hương và nhiều sông ngắn ở vùng Thừa Thiên Huế.

Núi: dãy Trường Sơn chạy dọc theo sườn phía Tây của giáo phận làm thành biên giới Việt-Lào với một số đèo nổi tiếng: đèo Mụ Già, Lao Bảo, Hải Vân và khu du lịch Bạch Mã.

Theo thống kê của giáo phận dân số hiện nay là 2.250.000 người, đa số là người Kinh, nhưng cũng có một số ít người dân tộc thiểu số: khoảng 25.500 người Bru Vân Kiều ở Quảng Trị, khoảng 6.500 người Tà Ôi ở Quảng Trị và Bắc Thừa Thiên, khoảng 500 người Kơ Tu ở Tây Nam Thừa Thiên, khoảng 1.000 người Chứt ở Quảng Bình.


Archbishop Etienne Nguyen Nhu TheMost Rev F.X. Le Van Hong

Ðức TGM Etienne Nguyễn Như Thể (1/3/1998)
Ðức GM Phụ Tá Francois Xavier Lê Văn Hồng (2005-)

Ðức TGM GQ Etienne Nguyễn Như Thể (1994-1998)
LM Giám Quản Jacques Lê Văn Mẫn (1990-1994)
Đức HY Giám Quản Joseph Trịnh Văn Căn (1988-1990 qua đời)

Ðức TGM Philippe Nguyễn Kim Ðiền (1968-1988 qua đời)
Ðức TGM Phó Etienne Nguyễn Như Thể (1975-1983 từ nhiệm)
Ðức TGM Pierre Martin Ngô Ðình Thục (1960-1963 qua đời)
Ðức TGM Jean-Baptiste Urrutia Thi, MEP(1948-1960)
Ðức GM François Arsène Lemasle Lễ, MEP (1937-1946)
Ðức GM Alexandre-Paul Chabanon Giáo, MEP (1931-1936)
Ðức GM Eugène-Marie Allys Lý (1908-1931)
LM
Giám Quản Dennis Celestin Izarn (1907-1908)
Ðức GM Marie-Antoine Gaspar Lộc (1880-1907)
LM
Giám Quản Louis Etienne Dangelzer (1879-1880)
Ðức GM Martin-Jean Pontvianne Phong (1877-1879)
Ðức GM Joseph-Hyacinthe Sohier Bình, MEP (1862-1876)
Ðức GM tiên khởi François Agathon Pellerin Phan (1850-1862)

Tổng Đại Diện: 
Lm Stanilaus Nguyễn Đức Vệ

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(cập nhật ngày 31-3-2008)

Số Linh Mục: 100
Số Linh Mục Dòng: 19
Ðại Chủng Sinh: 39
Chủng Sinh Dự Bị: 17
Số Nam Tu Sĩ: 85
Số Nữ Tu: 689
Giáo Lý Viên: 722

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HUẾ
6 Nguyễn Trường Tộ
Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên
Tel: [84]-(054)-823-100 / 824-937
Fax: [84]-(054)-833-656
Email: tgmhue@dng.vnn.vn
Web Site: Tổng Giáo Phận Huế

Nhà Thờ Chính Tòa Phú Cam, Huế
Chân Dung Linh Mục Việt Nam: Cha Anrê Bùi Quang Tịch, O. Cist.
Chân Dung Linh Mục Việt Nam: Cha Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (1891–1978)