Giáo Phận Qui Nhơn

Thành lập: được thiết lập năm 1844 với danh hiệu địa phận Đông Đàng Trong. Năm 1924 đổi tên thành địa phận Quy Nhơn và ngày 24-11-1960 được nâng lên giáo phận chính toà.

Số giáo hạt: 3 số giáo xứ: 48 và số giáo họ: 220 với tổng số giáo dân là 67,100.

Địa lý hành chính: gồm ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; chiều dài Bắc Nam theo đường chim bay khoảng 300 Km ; chiều rộng Đông Tây thay đổi từ 50 – 75 km thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Bắc giáp tỉnh Quảng Nam của giáo phận Đà Nẵng, Nam giáp Vạn Giã của giáo phận Nha Trang, Đông giáp biển Đông, Tây giáp các tỉnh Kontum, Gia Lai của giáo phận Kontum và tỉnh Đăklăk của giáo phận Ban Mê Thuột.

Núi sông: Quảng Ngãi có nhiều núi như Cà Đam (cao 1.600m), núi Đá Vách (1.500m), núi U Bò (1.200m). Bình Định có núi Teup (963m), Yon (967m). Quảng Ngãi có sông Trà Khúc (dài 120km), sông Vệ (80km), sông Trà Bồng… Bình Định có sông Côn, sông La Tinh, sông Lại và sông Hà Thanh. Phú Yên có sông Đà Rằng và sông Kỳ Lộ.

Tổng diện tích 17.100 Km2 ; tổng dân số 3.770.707 người (90%) là người Kinh còn lại là người Hoa, Chàm, Bahna, Hrê,Cùa... Dân chúng sống về nông, lâm, ngư và thương nghiệp.


Most Rev Petrus Nguyen SoanMost Rev Matthew Nguyen Van Khoi

Đức GM Phêrô Nguyễn Soạn (03/6/1999)
Đức GM Phó Matthew Nguyễn Văn Khôi (12/2009)

Đức GM Paul Huỳnh Đông Các (1974-1999 qua đời)
Đức GM Phó Joseph Phan Văn Hoa (qua đời)
Đức GM Dominique Hoàng Văn Đoàn, OP (1963-1974)
Đức GM Pierre Marie Phạm Ngọc Chi (1960-1963 đổi về Đà Nẳng)
Đức GM Raymond Marie Marcel Piquet Lợi, MEP (1943-1960 đổi về Nha Trang)

Tổng Đại Diện:
Lm. Phêrô Hoàng Kym

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 31-3-2008)

Số Linh Mục: 89
Số Chủng Sinh: 36
Chủng Sinh Dự bị: 49
Số Nữ Tu: 392
Số Giáo Lý Viên: 950

TÒA GIÁM MỤC QUI NHƠN
116 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Qui Nhơn,
Tỉnh Bình Định
Tel. (056) 821737 - 824 360
Fax : (056) 828 955

Email: tgmqnhon@dng.vnn.vn
Email: mailto:peternguyensoan@yahoo.com

Nhà Thờ Chính Tòa Qui Nhơn
Chân dung Lmục VN: Cha Joakim Đặng Đức Tuấn (1806-1874)
Chân dung Lmục VN: Cha Phaolô Châu (1833-1862)