Giáo Phận Xuân Lộc

Thành lập: được tách từ Giáo Phận Saigon ngày 14/10/1965, là giáo phận chính toà. 

Giáo phận có 16 giáo hạt, 300 giáo xứ và giáo họ. Với tổng số giáo dân: 816,342.

Địa lý hành chính : Địa giới giáo phận Xuân Lộc có hình ngũ giác không đều cạnh. Phía Đông giáp giáo phận Đà Lạt và Phan Thiết. Phía Tây giáp giáo phận TP. HCM. Phía Nam giáp Biển Đông. Phía Bắc giáp giáo phận Phú Cường (tỉnh Bình Dương). Diện tích 5.955 Km2, gồm tỉnh Đồng Nai và một phần huyện Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. 

Dân số chung 2.386.744 người , đa số sống về nghề nông, đồn điền cao su và công nghiệp.

Những sắc tộc trong vùng, có thể kể những sắc tộc sau:

1. Xtiêng: có số dân 50.194 người, hình thành 2 nhóm: Bu Lơ và Bù Chép.
2. Dân tộc Mạ: với số dân 25.435 người.
3. Dân Chơ Ro: với số dân 15.002 người.
4. Và một số người Tày, người Cơ Ho, định cư ở các huyện Tân Phú, Định Quán…

Sông núi: Vùng Đồng Nai có nhiều núi và rừng rậm. Hầu hết là núi thấp có rừng bao phủ như núi Chứa Chan lớn nhất, cao 838m; núi Cam Tiên 441m; núi Bé Bạc 319m; dãy núi Mây Tào cao 716m nằm ở giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ở Biên Hoà chỉ có một số núi thấp như Bửu Long, Thuỳ Vân, Thần Mẫu…

Sông chính của tỉnh Đồng Nai là sông Đồng Nai chảy dọc theo hướng Tây Nam qua Nhà Bè và đổ ra cửa Soài Rạp. Sông lớn nhất là sông Dinh dài 11km, rạch Cây Khế dài 6km, rạch Bà dài 8km.


Most Rev Dominic Nguyen Chu TrinhMost Rev Thomas Vu Dinh Hieu

Đức GM Dominique Nguyễn Chu Trinh (30/9/2004)
Đức GM Phụ Tá Thomas Vũ Đình Hiếu (25/7/2009)

Đức GM Phụ Tá Thomas Nguyễn Văn Trâm(1992-2005)
Đức GM Paul-Marie Nguyễn Minh Nhật (1988-2004 qua đời)
Đức GM Dominique Nguyễn Văn Lãng (1974-1988 qua đời)
Đức GM tiên khởi Joseph Lê Văn Ấn (1965-1974 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm. Vinh Sơn Đặng Văn Tú

Theo số liệu thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007
(Cập nhật ngày 31-3-2008)

Số Linh Mục: 366
Số Chủng sinh: 180 (đang học: 154; học xong: 26)
Chủng Sinh Dự bị: 116
Số Nam Tu Sĩ:: 221
Số Nữ tu: 1,609 (37 Hội Dòng)
Tu hội nam: 8
Tu hội nữ: 84
Giáo Lý Viên: 8,821

TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC
Y-70 Hùng Vương
Thị Trấn Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Tel: [84]-(061)-877-256

mailto:ngocongsu@hcn.vnn.vn
Web Site: http://giaophanxuanloc.com

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc
Hình Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Hình TCV Xuân Lộc
Chân dung linh mục VN: Cha Matthêu Phạm Hảo Kỳ (1912-1994)
Chân dung linh mục VN: Cha chính Giuse Lâm Quang Trọng (1914-1984)