Giáo Phận Mỹ Tho

Thành lập : ngày 24-11-1960 do sắc chỉ "Quod Venerabilis Fratres" của Ðức Gioan XXIII, là giáo phận chính toà. 

Giáo Hạt và Giáo Xứ  : Hiện nay Giáo phận có 6 giáo hạt với 75 giáo xứ, 32 giáo họ, 115 nhà thờ và tổng số giáo dân: 120,000 (chiếm tỉ lệ 2,7% dân số).

Ðịa lý hành chính : gồm 3 tỉnh Tiền Giang, Long An và 2/3 Ðồng Tháp (các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông và Tháp Mười ). Diện tích chung 9.262 Km2. Tổng số dân 4,972,100 người. Sắc tộc Kinh và một số ít người Hoa và Khơ Me. Ða số sống bằng nông nghiệp.

Trên địa phận Mỹ Tho có nhánh sông Tiền chảy dài từ trên Biển Hồ xuyên qua tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và đổ ra vùng biển Gò Công. Trên địa bàn tỉnh Long An có hai sông lớn là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.


Most Rev Paul Bui Van Doc

Ðức GM Paul Bùi Văn Ðọc (26/3/1999)

Ðức GM André Nguyễn Văn Nam (1989-1999 qua đời)
Ðức GM Phó Jean-Baptiste Phạm Minh Mẫn (1993-1998 đổi về TGP Saigon)
Ðức GM tiên khởi Joseph Trần Văn Thiện (1960-1989 qua đời)

Tổng Đại Diện:
Lm. Phaolô Trần Kỳ Minh

Theo số liệu thống kê của giáo phận 
(Cập nhật năm 2010)

Số Linh Mục: 120 
Số Ðại Chủng Sinh: 40
 Số Chủng Sinh Dự bị: 10
Số Chủng Sinh Dự tu: 73
Số Nam Nữ Tu Sĩ: 548
Số Tu hội nữ: 1
Số Giáo lý viên: 1,174

TÒA GIÁM MỤC MỸ THO
32 Hùng Vương Phường 7
Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Tel: [84]-(073)-873-299 (Vp)
Tel: [84]-(073)-886-263 (Ðc)
Email : bvdoc@hcm.vnn.vn
Email : tgmmt@hcm.vnn.vn
Web Site: Giáo Phận Mỹ Tho

Hình Nhà Thờ Chính Tòa Mỹ Tho
Hình Tòa Giám Mục Mỹ Tho
Hình Đài Đức Mẹ Giáo Phận
Lễ truyền chức 11 tân Linh Mục 18/5/2006
Nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho- Một trăm năm hồng ân
Chân dung Linh Mục VN: Cha Antoine Peuzot (1911-2007)
Chân dung Linh Mục VN: Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật