Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J.
Giám Mục Bắc Ninh

 Most Reverend Cosme Hoang Van DatDuc Cha Hoang Van Dat Huy Hieu Giam Muc

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Tình Thương Và Sự Sống" (Giop 10, 12)